Archive

Tags

No tags yet.

Recent Posts

Kokybės įsisavinimas


Cigūno ir neigong praktikoje vienas labai svarbus dalykas yra suprasti, kad mūsų kūnas turi įsisavinti tam tikrą atlikimo "kokybę". To pasiekiam daugybę kartų kartodami pratimus ir per visas išstovėtas valandas. Kokybė atsiranda, jeigu atliekami judesiai ir stovima praktika yra atliekama pagal mokytojo taisyklingai išdėstytus principus. Kai kūnas įsisavina tam tikrą kokybę, atlikimas vėl turi keistis, o mokytojo užduotis yra pastebėti, kada atėjo tinkamas laikas mokinį pastūmėti reikiama linkme. Jūsų atlikimas turi visada keistis, einant į priekį, kadangi kai tam tikra atlikimo kokybė yra įsisavinta, daugiau nebereikia aktyviai jos siekti - ji tampa natūraliai išreikšta per kūno judesį ir funkcijas. Tai perteikia ir labai svarbus daoistinis principas, vadinamas "Wei wu wei": daryti nedarant. Būtent tos įsisavintos "KOKYBĖS" ir kartais dar pavadinčiau jas "įsisavintais mechanizmais" leidžia praktikuojančiam pasiekti įgūdžio/gongo/gebėjimo valdyti savo či. Tai reiškia, kad tiek mokytojas, tiek ir mokinys turi atsakomybę. Mokytojui tenka sunkioji dalis - kartais atrodanti neįmanoma užduotis perduoti dalykus, kurie padėjo jam ar jai pasiekti įgūdį/transformaciją, tuo pačiu užtikrinant, kad mokiniai praktikuotų saugiai ir eitų teisinga kryptimi. Mokinio atsakomybė ir vėl, kartais atrodantis neįmanomas dalykas, yra įdėti daug praktikos valandų, kad minėta "kokybė" atsirastų, taip pat įsigilinti į tradiciją pakankamai, kad galėtų taisyklingai interpretuoti ir pritaikyti ką mokytojas bando perteikti.

Rašau įkvėptas naujų įžvalgų per savo paties sąlytį su praktika ir mokymais. Norėčiau priminti nuoširdžiai pasigilinti ir pasistengti suvokti ką reiškia dėstomi principai ir kaip juos galite pritaikyti savo formų atlikime ir stovėjime. Ką mokytojas bando perteikti kiekvieną savaitę? Įsiklausykite...net jeigu tai girdėjote tūkstantį kartų ir GALVOJATE, kad suprantate, visuomet turėkite omenyje, kad kažką praleidote ir klausykitės iš naujo! PASLAPTIS DAŽNAI SLYPI LABIAUSIAI KARTOJAMUOSE ŽODŽIUOSE, KURIUOS GIRDITE IŠ MOKYTOJO. Visi mokytojai turi dažniausiai kartojamų frazių, pvz. "pečiai liečia klubus, alkūnės sunkios". Žodžius suprasite skirtingai, priklausomai nuo to, kiek esate papraktikavę. Nuolatos pritaikykite juos praktikoje, klausykitės, kaip mokytojas aiškina tą patį girdėtą dalyką, tačiau klausykitės naujomis ausimis, pažiūrėkite tą pačią demonstraciją, tačiau naujomis akimis - tikrai kažką praleidote arba nepastebėjote, antraip mokytojai nekartotų to paties :)

Pridedu nuorodas į du video (anglų k.), kuriuose puikiai sudėta į vieną vietą tam tikros kokybės, į kurias daug metų kreipiau pagrindinį dėmesį savo asmeninėje praktikoje. Pats gyvai dalyvavau mokymuose, kai buvo nufilmuotos abi paskaitos, tačiau dabar jų perklausius skirtumas yra kaip juoda balta. Dabar galiu tiesiogiai iki sielos gelmių suprasti dėstomą medžiagą ir išreikšti 6 harmonijas savo kūne. Ne taip išgrynintai, kaip mano mokytojas, tačiau vistiek galiu. Ir tai yra mano įdėto darbo vaisius. Tai duoda ne vien tik įkvėpimą eiti toliau, bet taip pat ir suteikia reikalingą kokybę ir įgūdį, reikalingą gilinantis į neigong procesą. https://www.youtube.com/watch?v=83Oo7G0QIqQ&t=24s https://www.youtube.com/watch?v=3OGrN4joqhQ